Sunday, April 11, 2021

คุณครูผู้นำกิจกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO
 • ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
 • งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 หรือ 6 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หาก 6 วันจะทำเสาร์หรืออาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง
 • สามารถระบุสาขาที่ต้องการทำงานได้ (10 สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณทล)

 


คุณสมบัติ :

 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุรุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็กเล็ก หรือหากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล ในสถานรับเลี้ยงเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้
 • มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 • สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง
 • รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

คุณครูผู้ช่วยหรือคุณครูพี่เลี้ยง

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare
 • ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ
 • งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์
 • สามารถระบุสาขาที่ต้องการทำงานได้ (10 สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณทล)

 คุณสมบัติ :

 • หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก หรือผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้
 • มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน
 • รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส


สนใจสมัครงาน ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 1 ไลฟ์ เซ็นเตอร์
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร : 02 677 7511
หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที่ 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Positions Available:
Teacher , Teacher Assistant, and Care Givers
Job Requirements :

 • Leading and assisting parent/child through a wide variety of programs:
 • KiDO Gym & Play (structured playgroup program)
 • KiDO Music & More (English via musical activities)
 • KiDO Arts & Crafts (hand coordination and creativity-inducing activities)
 • KiDO Arts & Cooking (safe & edible cooking classes)
 • KiDO Science & Numbers (simple science & number concepts)
 • Lead, manage, and assist Care Givers in providing child care services while classes not yet in sessions
 • Administration work as required

Personal Characteristics:

 • Able to sing English nursery rhyme and songs
 • Strong leadership skills
 • Service-minded
 • Like to work as part of a team
 • Creative (Considered a Plus)

Educational and Skill Requirements
Bachelor Degree, preference given to candidates with Child Education/Development Degree and from English programs
Fluent in both English verbal skills
Application Procedure
Please send application letter with resume and a recent photo to:
Play And Learn Co., Ltd
Life Center, Q House Lumpini 1 Southsathorn Rd., Tungmahamek Sathorn, Bangkok 10120 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 02 677 7511

Category: Uncategorised

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information